In balans met het universum

Als je goed in balans bent dan resoneer je gemakkelijker met het universum

Dankzij de wet der resonantie weten wij dat alles in het universum met elkaar communiceert via trillingen. Alle voorwerpen en alle levende wezens bezitten een eigen trilling, evenals alle organen en cellen in ons lichaam. Door de trilling in je organen, cellen en alles wat daarmee samenhangt, omhoog te brengen, voel je je fijner en energieker in je lichaam.

Je gaat ook gemakkelijker resoneren met je geliefden. Als je een goed contact hebt met iemand, en die persoon begint te gapen bijvoorbeeld, dan begin je als vanzelf mee te gapen, dus resoneer je mee met die persoon. Net zoals bij twee mensen die verliefd zijn en intens in elkaar op gaan, nemen ze dezelfde houding aan. Resonantie betekent dat je reageert of handelt naar aanleiding van deze onbewuste waarnemingen.

Dit kan zich ook voordoen op grote schaal. Hypnotiseurs weten er alles van en kunnen via bepaalde technieken een hele zaal laten resoneren in lichamelijke ontspanning. Ook in de financiële wereld gaan ze hiermee creatief tewerk…..

Wat ik belangrijk vindt is dat we resonantie kunnen beheren en bevorderen in ons eigen systeem. Via meditatie bestaan er technieken om contact te maken met je onderbewustzijn en de resonantie met het universum te verhogen en in jezelf.

Hoe START je nu het best ?

Belangrijk is om zowel mentaal, lichamelijk als seksueel balans te vinden!

Vooreerst breng je best je energiecentra in balans zowel in jezelf als onderling. Jouw chakra’s krijg je mee in je eerste levensjaren maar deze dien je wel heel je leven te onderhouden!

De 7 chakra’s voorgesteld in de levensbloem (zie tekening 1) geeft een duidelijk uitgebalanceerd zicht op hoe de chakra’s zich ontwikkelen en verbonden zijn met elkaar. De energie in de chakra’s evolueren mee met onze levensgroei als persoon van baby tot volwassene. In de 7 eerste levensjaren worden de chakra’s in volgorde van beneden naar boven ontwikkeld en per 7 jaar kennen de chakra’s telkens een evolutiefase waarin ze meer diepgang vinden. (Laat me weten indien je hier meer info over wenst)

Waar ik vooral op werk is de energiebalans onderling van de verschillende chakra’s die je terugvindt in de doorsnee vlakken van de levensbloem. Teken je de bloem verder zoals we reeds deden in het thema persoonlijke energie dan krijg je een veelheid aan nieuwe creaties en verzamelingen.

Zie hiervoor tekening 2.

Ook in ons lichaam doet dit tafereel zich voor. In elke chakra liggen endocriene klieren die onze hormoonproductie regelen. Een gezond lichaam bevordert de balans in en tussen alle energie-centra. Wat leuk en boeiend is, is dat we ook een invloed kunnen uitoefenen om sneller balans te vinden indien er zich onevenwichten voordoen.

We hebben het vermogen om onze hormonen alsook onze organen bij te stellen. Door onze chakra’s te openen en vervolgens de doorstroom te bevorderen verbeter je alvast jouw balans en algemeen welzijnsgevoel. Door lichaamswerk kan je vervolgens evenwicht creëeren onderling.

Dit is één van de benaderingen die ik gebruik van het balanceren van onze energie. Een tweede is gebaseerd op de 5 elementen in de natuur dewelke de onderbouw van onze levensorganen bepalen en een derde behelst een innerlijke werking van onze 5 zintuigen. Hier schuilt een veelheid aan energetische oefeningen die je kan ondernemen tijdens meditaties.

Klanten die bij mij een coachingtraject volgen verkrijgen toegang tot een deel basismeditaties en ik leer hen afhankelijk van hun noden te werken met specifieke oefeningen om hun innerlijk lichaam te verkennen en te helen.

Van zodra je chakra’s in evenwicht zijn ; je een goede energie doorstroom hebt en mentaal, lichamelijk en seksueel bewust en in balans bent dan resoneer je gemakkelijker met het universum en diens natuurlijke krachten. Je absorbeert dan ook heel gemakkelijk violet licht vanuit het universum. Samen met je innerlijk licht kan je jezelf gezond houden, energie sturen, energie verzamelen en transformeren. Je verhoogt de resonantie in jouw zenuwstelsel, in je bloedsomloop, in je spijsvertering, in heel jouw systeem.

Als mens beschikken wij over een ZELFHERSTELLEND VERMOGEN VAN HET LICHAAM; we maken er helaas veel te weinig gebruik van.

Klachten die ik behandel zijn o.a Burn outs, slaapproblemen, eetstoornissen, depressies, chronische aandoeningen, ontstekingen, baarmoederklachten, vaginale klachten, laag libido,…

Deze klachten en de emotionele/lichamelijke pijn die ermee gepaard gaat kan je persoonlijkheid, je relatie/gezin en je seksleven een serieuze deuk geven.

We hebben het een heel jaar in deze groep gehad over hoe je jouw PERSOONLIJKE, RELATIONELE EN SEKSUELE energie kunt bevorderen! Maar wat als jij de verbinding met jezelf, je partner en je seksuele ik al VEEEEEEEL te lang hebt weggecijferd ?????

Dan krijg je te maken met bovenstaande klachten !!

Vraag mij hier op tijd hulp voor want anders ga je elke dag meer in de overtuiging dat jij die pijn dient te dragen 🙁

In ons traject gaan we zowel de fysische en emotionele pijn alsook de oorzaak aanpakken !

Je krijgt opnieuw KLEUR in je LIJF en in je LEVEN !!!!

Vaardigheden

Gepubliceerd op

21 juni 2022

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *