Samen in balans

RELATIE – OEFENING

Wens je jouw PERSOONLIJKE en RELATIONELE energie te balanceren dan is het vooreerst van belang om te ZOEKEN en te ZIEN waar ze in onevenwicht zit.

Je gaat deze als het ware SCANNEN.

Nu hoe scan en screen je best een gegeven; dit kan je doen aan de hand van een SWOT-analyse zoals deze in de marketing of ook in psycho-analyses gebruikt wordt. (Strenghts, weaknesses, Opportunities, Threats)

Gebruik hiervoor de 10 basisbehoeftes en 10 tools om deze te benaderen als leidraad! Ik som ze hieronder op.

10 BASISBEHOEFTEN

 • liefde
 • vertrouwen
 • veiligheid
 • ondersteuning
 • zelfacceptatie
 • aandacht
 • waardering
 • verbondenheid
 • plezier
 • verlangen

10 TOOLS OM BEHOEFTEN IN TE VULLEN

 • zelfreflectie
 • communicatie
 • energie
 • gedrag
 • actie
 • kracht
 • karakter
 • initiatief
 • perspectief
 • focus

Je gaat aangeven waar je STERKTES, ZWAKTES, OPPORTUNITEITEN EN BEDREIGINGEN zitten.

Maak 4 kwadranten op basis van S,W,O en T en deze kwadranten deel je nog eens op in 2 delen ; relatie met jezelf en relatie met je partner.

Zet bovenstaande woorden (basisbehoeften in het kwadrant STERKTES en ZWAKTES die voor jou het best invoelen zowel in relatie met jezelf als in relatie met je partner. Je krijgt daar dus 20 woorden.

Vervolgens kijk je naar de 10 tools die je kan inzetten. Deze gebruik je voor de kolom opportuniteiten en bedreigingen (angsten). Ook hier ga je dus 20 woorden krijgen.

Nu heb je een kwadrant van 40 woorden die een bondig overzicht geeft van jouw persoonlijke en relationele energie.

Vervolgens kan je VERBINDINGEN tussen de verschillende kwadranten gaan leggen.

bv:

– wat zijn mijn sterke kanten om onze relatie te kunnen verbeteren op vlak van aandacht en waardering.

– Wat zou ik aan mezelf willen veranderen (zwaktes) zodanig dat ik ons relationeel gedrag (bedreiging) niet vererger.

– Welke tools (opportunities) kan ik inzetten om bovenstaande te bekomen.

– Welke zijn de 3 belangrijkste thema’s (bedreigingen) waarin ikzelf kan ontwikkelen om onze relatie te versterken (opportuniteiten)

Enz….. je kan tussen de 8 kwadranten allerlei verbindingen maken. Uiteraard kan je zaken wat DIEPGAANDER uitschrijven; we wensen namelijk een balans op mentaal, lichamelijk en seksueel vlak; onderzoek wat jouw thema is waarin het meeste werk zit. Zie de 20 woorden als een ‘referentie’ om mee te werken want het gaat dan ook om basisbehoeften en basistools die ieder van ons heeft om in te groeien en te ONTWIKKELEN.

Uiteraard kan je je partner vragen om hetzelfde te doen en naderhand leg je beide kwadranten samen en verkrijgen jullie een TWEEZIJDIGE scan over jullie relatie en wordt het heel overzichtelijk WAARAAN jullie kunnen werken en HOE jullie kunnen werken om opnieuw in BALANS te komen.

Het lijkt een omslachtige oefening maar het wordt een heel belangrijk referentiekader in jullie relatie !

Vaardigheden

Gepubliceerd op

27 juni 2022

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *