Veilige hechting

Deze maand werken we binnen het thema van INNERLIJKE KRACHT.

Jouw persoonlijk en relationeel functioneren wordt sterk beïnvloed door jouw hechtingsstijl. Ben jij VEILIG, ANGSTIG, Afwijzend-vermijdend of angstig-vermijdend gehecht? Je bent nooit volgens één van deze gehecht maar vaak een combinatie. Jouw hechtingsstijl verandert/verbetert ook doorheen jouw levensfases afhankelijk van jouw partner(s) hun hechtingsstijl.

Hoe veiliger je bent gehecht hoe groter jouw innerlijke kracht

Hoe veiliger je bent gehecht vanuit je kindertijd en volwassenheid (met partner(s)) hoe groter jouw innerlijke kracht.

Vanuit jouw innerlijke kracht kan je liefde beter begrijpen. Relatietherapeute Rika Ponnet schreef in haar boek ; ‘Blijf bij mij’ een uitvoerige analyse van hoe jouw hechtingsstijl een invloed heeft op jouw relationeel functioneren. Deze inspiratie is gebaseerd op haar schrijven.

Mogelijks ben je – net zoals ik – vanuit je kindertijd niet zo veilig gehecht; ontbrak het aan geborgenheid, verbondenheid, autonomie, voorspelbaarheid, rust, beschikbaarheid, inzicht, ondersteuning en begeleiding

Dit kan later – en zeker wanneer je partner ook niet veilig is gehecht – een sterke invloed hebben in jouw relatie.

Er kan een machtsstrijd ontstaan die zich soms open en bloot ofwel subtiel en onderhuids afspeelt in de liefdesrelatie.

In het begin en vooral de eerste twee drie jaar zijn we stapelgek op onze partner, voldoende tijd om een hechte band te smeden voordat we de ‘verborgen gebreken’ ten volle zien: de bagage die partners vanuit hun jeugd, hun achtergrond en hun vorige relaties binnenbrengen in de huidige. De verschillen worden meer en meer merkbaar en zeker als ze een impact hebben in de dagelijkse activiteit.

Andere verwachtingen, andere verlangens, andere waarden en normen komen aan het licht. Elke dag moeten honderden kleine en grote beslissingen genomen worden en is het telkens de vraag welke verlangens en waarden de voorrang krijgen.

Dit kan lijden tot een oorlogstaal. En… wat er zo erg is, is dat seks een machtsmiddel wordt. Seks als ruilmiddel om iets te krijgen. Geen seks als straf, Seks als beloning, Seks als troost of verzoening, Seks als voorwaarde ….

Seks verliest zijn waarde in liefde en verbondenheid, in ontspanning en speels plezier, in spontaniteit en goddelijkheid.

In onderstaand kader vind je een onderverdeling van hechtingsstijlen; je valt nooit in 1 kwadrant; doorheen jouw levensfases en afhankelijk van dalen en pieken in je vorige en huidige relaties evolueer je van en naar een ander kwadrant. Afhankelijk van het feit of je een angstige of vermijdende ondertoon in je hechtingsstijl ervaart kunnen onderstaande tips voor een VEILIGE hechting helpen.

Ze helpen om ook meer voeding te vinden in jouw innerlijke kracht.

– communiceer authentiek over jouw gevoelens en je zorgen

– zoek comfort bij intimiteit en nabijheid

– benoem positieve en negatieve dingen bij jezelf en bij de ander

– sta open voor kritiek zonder deze als aanvallend te beschouwen

– heb geen angst voor conflict en loop er niet van weg

– tracht tot een compromis te komen vanuit ieders belang

– tracht toe te geven maar bewaak je eigen grenzen

– denk in wij-termen, niet in ik-termen

– wees geÏnteresseerd in het welzijn van de andere, verhoog je inlevingsvermogen

– geloof in jezelf, in de andere, in jullie relatie

– scheiden of de relatie verbreken is geen oplossing voor problemen

– aanvaardt wat niet te veranderen is

Vaardigheden

Gepubliceerd op

10 januari 2023

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *