Personal and relational balance
Deze maand wendden we onze aandacht aan energie in balans.

In deze nieuwsbrief nemen we onszelf onder de loep en doen we een selfscan!

Evenwicht brengen in positieve en negatieve emoties brengt jouw gemoed opnieuw tot rust. Heb je oude patronen erkend en verwerkt dan heb je deze wellicht vervangen door nieuwe patronen die je dichter bij jezelf brengen. Goed bezig dan !!

Betrap je jezelf op wederkerende patronen of op emoties die jou verrassen dan schuilen er nog zaken in je systeem die nog wat aandacht vragen. Dit is heel normaal. Je bent bewust dat je opnieuw kan kiezen en bepalen hoe je ermee omgaat. Neem je tijd en voel goed in want deze (verborgen) prikkels en gedachten bepalen mee jouw toekomst!

Wens je jouw PERSOONLIJKE en RELATIONELE energie te balanceren dan is het vooreerst van belang om te ZOEKEN en te ZIEN waar ze in onevenwicht zit. Je gaat deze als het ware SCANNEN. Dit kan je doen aan de hand van een SWOT-analyse zoals deze in de marketing of ook in psycho-analyses gebruikt wordt. (Strenghts, weaknesses, Opportunities, Threats)

Je kan dus de relatie met jezelf en die met je partner gaan evalueren op basis van de 10 basisbehoeftes en 10 tools ;
BEHOEFTEN- Liefde- Vertrouwen- Veiligheid- Ondersteuning- Zelfacceptatie- Aandacht- Waardering- Verbondenheid- Plezier- Verlangen

TOOLS- Zelfreflectie – Communicatie – Energie – Gedrag – Actie –  Innerlijke Kracht – Karakter – Initiatief – Perspectief  – Focus

Je gaat aangeven waar je STERKTES, ZWAKTES, OPPORTUNITEITEN EN BEDREIGINGEN zitten. Maak 4 kwadranten op basis van S,W,O en T en deze kwadranten deel je nog eens op in 2 delen ; relatie met jezelf en relatie met je partner. De behoeften behoren in het deel van sterktes en zwaktes, de tools in het deel van de opportuniteiten of bedreigingen.

Vervolgens kan je VERBINDINGEN tussen de verschillende kwadranten gaan leggen.Uiteraard kan je zaken wat EXPLICIETER uitschrijven; we wensen namelijk een balans op mentaal, lichamelijk en seksueel vlak ! ;

Je kan er een heel uitgebreide schema van maken; onderzoek wat jouw thema is en waarin het meeste werk zit en evalueer tot slot samen met je partner.Dit is een ultieme oefening dewelke jou heel wat inzichten kan geven op persoonlijk en relationeel vlak.

Volg je graag onze wekelijkse inspiraties rond persoonlijke, relationele en seksuele energie maak je dan lid van onze 
LOVETRAVELDANCE –  ACADEMY