Deep Soulsations DEEL 1

Welkom op reis in je geest, je onderbewustzijn, je innerlijk lichaam en je ziel!

Deze pagina biedt jou heel veel kennis rond jouw persoonlijke energie en emoties. In deze online module van Deep Soulsations begeleid ik jou diep of intens in verbinding met je ziel. Tijdens deze innerlijke reis ontdek je hoe ademhalingen, meditaties en energietransport een helende functie dragen en jouw vitaliteit en gemoedstoestand verbeteren. Deze oefeningen zijn gebaseerd op eeuwenoude kennis en wijsheid van het Taoïsme rond energie en helende krachten.

Je brengt jezelf in een gezondere balans waarin jouw persoonlijkheid, je levenskracht, je vitaliteit en je welzijnsgevoel een flinke boost krijgen.

ONTDEK JOUW DEEP SOULSATIONS

DOEL EN OPBOUW VAN DEZE MODULE + HUISTAKEN

Diep en intens contact maken met je innerlijke zelf zorgt ervoor dat je jezelf bewuster kan omarmen en jouw zelfliefde kan vergroten. Bewustwording start met een goede en rustige ademhaling. Vervolgens heb je baat om jouw emoties te gaan verkennen. Deze hebben een grote invloed op jouw levensvreugde, maar ook op jouw mentale en fysieke gezondheid. In deze module zal je tal van oefeningen vinden om jouw emoties te erkennen, te begrijpen, te beïnvloeden, te helen en ze te verdrijven. Bovendien ontdek je heel veel inspiraties en trainingen om te verbinden met jouw innerlijke energie en hoe je deze kan transformeren.

De belangrijkste mentale oefening die je kan maken is deze van de 4 stappen- meditatie. Hierin verbind je rechtstreeks met jouw onderbewustzijn en hogere intelligentie en ga je jouw meest ideale zelf creëren.

Volg alle trainingen meerdere keren opdat er een automatisme zal ontstaan in het contact en de verbinding met jouw energetisch systeem. Je zal merken hoe krachtig je bent en hoe sterk je jouw vermogen ontwikkelt om jezelf naar een hogere, vitalere, energieke, gezondere versie van jezelf te brengen.

Naast de trainingen en opdrachten krijg je ook HUISTAKEN mee! Die vind je telkens in de vorm van een V-IBE of een V-woord. Koop jezelf hiervoor een GROEN boekje (ATOMASCHRIFTJE of zo) en noteer hierin je reflectie rond alle vibes. Uiteraard kan je hierin ook neerpennen wat je waarneemt rond alle trainingen. 

Leuk is om dit boekje onder te verdelen in 3 stukken met name: LOVE TRAVEL DANCE. 

De module DEEP SOULSATIONS is gericht op LOVE: hierin ga je jouw zelfliefde opkrikken en tevens meer zelfkennis, zelbewustzijn en een beter zelfbeeld creëren.

LOVE YOUR CONSCIOUSNESS

LOVE is LIFE! Liefde doet je leven! Liefde is voor éénieder een basisbehoefte, we kunnen niet zonder! Volgens de WET van de AANTREKKINGSKRACHT trekt liefde ook liefde aan. Met andere woorden; indien jij een grote portie zelfliefde draagt zal jij ook veel liefde aantrekken! EENVOUDIG toch ?

Dus schrijf eens op: een eerste TAAK: wat vind jij allemaal geweldig aan jezelf? Zorg dat je blad helemaal vol staat want jij bent een geweldige dame! 

Hoe blij wordt jij hiervan ? 

Wees dagelijks BEWUST van wie je bent, maak het groter met affirmaties en wees er super blij om ! Wanneer je vreugde draagt in je hart trek je liefde aan! Doe onderstaande oefeningen om je bewustzijn en je zelfliefde te versterken!

VERADEMING

Onze adem is de sterkste oerkracht om in leven te blijven. Deze prikkelt ook rechtstreeks en continu jouw bewustzijn.

Een frisse neus halen, wandelen, tekenen, sporten, lachen, verbinden, …. bieden ons meteen een gezonde verademing. Je krijgt hier meer zuurstof van en je wordt er instant blij om. 

HUISTAAK

NOTEER eens in je boekje waar jij intens heel blij van wordt en energie krijgt. Wees volledig maar omschrijf het in bullet points! Dit kan gaan rond je persoonlijkheid en in relatie met anderen.

NOTEER vervolgens een percentage bij alle punten volgens hoeveel keer je de punten beleeft per week

VOORBEELD: dansen geeft mij zuurstof en ik wordt er ontzettend blij en energiek van; ik geef 2 x les en train 2 x een uur per week dus ben ik vier op de zeven dagen met dans bezig dus krijgt dit 60% van mij. Wandelen doe ik alle dagen dus krijgt dit 100 %. Buiten zitten, naar het zonnetje kijken en gewoon niets doen, doet me super deugd maar slaag ik maar gemiddeld om de 2 weken in dus krijgt dit maar 5% van mij.

Kijk vervolgens eens welke punten je meer zou kunnen en willen doen op een week ! Zet er een groot uitroepteken bij ! 

 

ADEMHALINGS-OEFENING

Goed in- en uitademen in verschillende chakra’s

In deze video staan we even stil bij onze ademhaling. Aandacht bieden aan je ademhaling is belangrijk voor een goede mentale en fysieke gezondheid. Wanneer je in een rustige positie een goede ademhaling terugvindt ga je deze ook beter hanteren tijdens meditaties (deep soulsations) en de lichaam- en dansoefeningen. (Sweet Soulsations).

Het beste ritme vind je door 4 trage tellen in te ademen en 8 tellen uitademen. Dit kan je doen ter hoogte van je hartchakra maar in vele gevallen heb je baat om ook in de onderliggende chakra’s te ademen.

VERRUKKELIJK

Staat dit woordje al in jouw lijst? Alsjeblief ZET HET ERIN!

De betekenis van dit woord is heel ruim.

VERRUKKELIJK van A naar Z : Attractief, Beeldig, Bekoorlijk, Charmant, Delicieus, Enig, Fantastisch, Fascinerend, Genotvol, Heerlijk, Hemels, Lekker, Magnifiek, Moordend, Oogverblindend, Overheerlijk, Paradijselijk, Prachtig, Ravissant, Smakelijk, Snoezig, Voortreffelijk, Wondermooi, Zalig.

We kunnen deze als vrouw allemaal op onszelf ‘plakken’.

HUISTAAK

Schrijf voor elk woord op waarom het bij jou past!

Voorbeeld:

– ik ben ATTRACTIEF omdat ik mooie groene heldere ogen heb.

– ik ben FANTASTISCH omdat ik een open en eerlijk hart heb.

– ik ben PARADIJSELIJK omdat ik tijdens seks mezelf in een lagune van wonderlijke natuur waan met vogels, bloemen, watervallen en zaligheid.

LOVE YOUR SUBCONSCIOUSNESS

Hou je van je onderbewustzijn, dan hou je van heel je systeem; jouw geest, je ziel en je lichaam! Hierin zit namelijk alle informatie van jezelf opgestapeld en gedeeltelijk verborgen.

Onderneem ALLE meditatiestappen met zorg, liefde voor jezelf en het geloof in jouw hogere ware zelf!

MEDITATIE: STAP 1:

Wordt bewust van je onderbewustzijn

In deze meditatie maak je een eerste kennis met jouw onderbewustzijn. We leren hierin ons denken te stoppen en dompelen ons onder in het gevoel. Dagelijks treffen verschillende emoties ons gemoed en ons welbevinden; we zijn ervan overtuigd dat dit nu eenmaal zo is want ze kenmerken ons als persoon.  95 % van ons leven wordt bepaald door ons onderbewustzijn; deze zit geprogrammeerd in ons lichaam; als een gewoontediertje, trouw aan zijn baasje.

Maar wat als wij dat diertje iets kunnen leren, kunnen her-conditioneren? Kunnen wij dan ook onze emoties controleren en beheren? Jawel; onze gevoelens zijn de taal van ons lichaam. Door hier contact mee te maken tijdens meditatie zijn we in staat om de taal van ons besturingssysteem van het denken en doen te interpreteren en naar wens te wijzigen. In deze video volg je hiertoe een eerste stap; met name de INDUCTIE; oefen regelmatig deze meditatie en neem waar wat het met je doet. 

HUISTAAK

NOTEER het bovendien in je BOEKJE !!! 

Ga pas naar stap 2 als je het gevoel krijgt echt contact te kunnen maken met jouw onderbewustzijn.

MEDITATIE: STAP 2

Herkennen, bekennen, verklaren en overgave.

In ons dagelijks leven zijn we continu bewust van 3 grote elementen. Nl; onze omgeving, ons lichaam en diens functies en de tijd. Onze aandacht richt zich telkens naar alles wat onze externe omgeving vormt. Daardoor identificeren we ons makkelijker met materiële elementen. We hebben kritiek op iedereen, we beoordelen ons uiterlijk, we zijn overdreven gefocust op onze problemen, we klampen ons vast aan onze bezittingen en we worden geobsedeerd door de tijd. Zo blijft er weinig ‘rekenkracht’ over om de aandacht te schenken aan de veranderingen die we willen doorvoeren. We tobben over problemen in plaats van na te denken over oplossingen. We frustreren ons in het gedrag van de andere terwijl we niet stilstaan bij het feit dat we ons eigen gedrag, onze gedachten en onze emoties kunnen veranderen.

OPDRACHT: Maak eens een lijstje met 2 kolommen waarin je links al je positieve eigenschappen noteert en links de minder goede eigenschappen. Wellicht zijn hier ook zaken die je graag wilt veranderen. Soms denk je van ;tja ik ben gewoon zo en soms heb je goede voornemens om die bepaalde kwaliteit te veranderen. Het lukt je vaak en even dikwijls verlies je weer ‘dat karakter’. Dit is heel normaal want dat karakter is namelijk helemaal vastgeroest door gedragingen en emoties die zich telkenmale in een ver en dicht verleden herhaalde.

Door met deze eigenschap of emotie contact te maken in je onderbewustzijn kan je hier sterker vat op krijgen. Het kan gaan over droefheid, schaamte, onwaardigheid, schuld, boosheid, angst, bezorgdheid, frustraties, ….

Let op je kan maar 1 eigenschap tegelijk benaderen. Maar vaak zijn bepaalde emoties of gedragingen ‘verwant’ met een ‘hoofd’-emotie die je graag veranderd ziet. Oefen dan intens en veelvuldig met deze meditatie en je zal verrast zijn hoe je grip krijgt op deze emotie.

Belangrijk is dat je vooreerst (buiten de meditatie dus) herkent wat precies het probleem is, het kunnen benoemen alvorens je er macht op kunt hebben. Schrijf het op; maak het helder voor jezelf!

Op die manier krijg je ook vat op verwante zelfbeperkende emoties. Beken eveneens jouw ware zelf in die emotie en tracht er een relatie mee te ontwikkelen. Verklaar vervolgens dat je jezelf wilt bevrijden van deze energie of emotie. Vervolgens kan je deze ‘overgeven’ aan jouw hogere intelligente zelf.  Dit laatste manifesteert zich dan tijdens de meditatie omdat je hier een super sterk contact maakt met je onderbewustzijn.

Vrijheid

We hebben het hier over innerlijke vrijheid. Vrijheid vinden doen we in LAAGJES. Dit doe je door te ONTSLUIEREN.

Een eerste kus aan een jongen ontsluier je door het jezelf toe te laten. Een eerste aanraking aan een mooi paard ontsluier je door het jezelf toe te laten. Een eerste zelfbevrediging ontsluier je door het jezelf toe te laten. Een eerste promotie ontsluier je door het jezelf toe te laten.

In elke ‘eerste keer’ ontdek je magie in de verwondering en de voeling. Je creëert telkens een tikkeltje meer innerlijke vrijheid.

Uiteraard kan het doorheen verschillende levensfases ook snel een gewoonte worden en vermindert of verdwijnt de magie.

Daag jezelf dan uit of je diepere lagen kan ontsluieren bij jezelf!

Telkens ga je vaststellen dat je meer één wordt met jezelf doordat je dichter bij jezelf komt.

HUISTAAK

 neem waar en schrijf op hoe je je voelt wanneer je een laagje in jezelf ONTSLUIERT.

Zie verder !!

 

Wanneer een kus van je man niet meer voelt zoals vroeger; ga dan na hoe dit komt.
Wanneer je een compliment niet meer zo goed kan ontvangen; ga dan na hoe dit komt.
Wanneer je niet meer zo trots bent over jouw prestaties; ga dan na hoe dit komt.
Wanneer je vervelende patronen ontdekt in je gedrag; ga dan na hoe dit komt.
Wanneer je emoties niet meer kan milderen; ga dan na hoe dit komt.
Gegarandeerd bots je op DIEPERLIGGENDE lagen!

DEZE LAGEN ONTDEK JE DOOR DE MEDITATIES die je hier doet

OPDRACHT: neem waar en schrijf op hoe je je voelt wanneer je een laagje in jezelf ONTSLUIERT.

Jouw hogere zelf biedt jou antwoorden tijdens de meditaties. Schrijf op wat je hier ontdekt en wat en hoe je het kan veranderen of verbeteren.

Mentaal – emotioneel – sensueel – seksueel !

MEDITATIE: STAP 3:

Observeren en herinneren

In stap 2 erken je je ware ik in plaats van het ik dat je aan anderen toont. Deze meditatiestap maakt het mogelijk om onze fouten en vergissingen te bekennen tegenover een hogere intelligentie van jezelf. Je hoeft het dus niet te doen jegens een ander persoon. Er volgt dan ook geen oordeel, geen straf, geen manipulatie, geen afwijzing, geen verbanning.

Deze intelligentie is een hogere kracht, het chi, het kwantum, de levenskracht, kosmische energie. Hoe je het ook graag noemt; het is onze onuitputtelijke kracht rondom ons, die we ons hele leven kunnen gebruiken en van waaruit we creëren. Via meditatie kan je er gemakkelijk een verbinding mee maken. Ook buiten meditatie kan je de relatie warm houden maar soms zitten we teveel in ons hoofd om er een connectie mee te kunnen maken.

Wanneer je de oefening volgt om in meditatie te bekennen wat je wilt veranderen dan gaat je onderbewustzijn daarop reageren en dus ook je lichaam. Bij herhaaldelijk oefenen zal je in de realiteit gewaarworden dat er zaken veranderen; je zal je erop betrappen telkens je jouw gedrag herkent. Je wordt beter in staat om jezelf te observeren in de realiteit.

Door veelvuldige observatie en bijsturingen ga je jezelf kunnen controleren. Je gaat jezelf beheersen. Door het in meditatie te bekennen dat je je er vrij van wilt maken gaat je lichaam dat ook doen en langzamerhand komt er energie vrij om een nieuw gedrag te creëren. Jouw hogere kracht vormt hierin de gids op je reis naar verandering.

HUISTAAK

Schrijf bij jouw emotie die je wilt veranderen ook de gedachten en handelingen die telkens terugkomen en die je dus ook wenst te veranderen. Door hier vertrouwt mee te geraken ga je er beter controle op krijgen.

In de meditatie krijg je 3 situaties waarin je ‘verander’ zegt. Probeer bij veelvuldig oefenen ook een situatie voor te stellen waarin je op een onbewuste manier denkt en voelt volgens het oude patroon. Zeg; verander! Vervolgens  ga je in realiteit ook op momenten waarin je jezelf betrapt luidop ; verander! zeggen. Na verloop van tijd zal je eigen stem de nieuwe stem in je hoofd worden. Oefenen is de boodschap!

 

MEDITATIE: STAP 4:

Creëren en repeteren

In deze stap van de meditatie creëer je een nieuwe ik en een nieuwe toekomst. In de vorige fases heb je geleerd hoe je de oude ik of een deel van je oude ik zoals bepaalde terugkomende gevoelens, emoties of gedragingen kan veranderen of elimineren. Nu maken we ruimte voor het nieuwe en gaan we door een proces van transformatie. Eenmaal hier aangekomen dien je reeds verandering in te voelen. Na veelvuldig trainen wordt de verandering eigen aan jou. Blijf de verschillende stappen regelmatig herhalen.

HUISTAAK

In deze stap begin je met jezelf onderstaande vragen te stellen; schrijf de vragen en jouw antwoorden in jouw boekje !

* Wat is het hoogste ideaal van mezelf?

* Hoe zou het zijn om ………………. ?

* Hoe zou ik zijn als ik ………………..?

* Hoe of wie wil ik zijn ?

* Hoe zou deze persoon denken ?

* Wat is mijn nieuwe houding ?

* Wat wil ik over mij geloven ?

* Hoe wil ik gezien worden ?

* Hoe zou die persoon handelen ?

* Hoe zou die nieuwe ik zich voelen ?

* Hoe zou mijn energie zijn als dat nieuwe ideaal ?

Ga vervolgens in de meditatie en noteer telkens nieuwe waarnemingen na de meditatie en inzichten die je verwerft in het dagelijks bewustzijn. 

Repetitie van deze meditatiestap is noodzakelijk om duurzaam in deze nieuwe geestesstoestand te groeien. Hoe langer je de gedachten en emoties van je nieuwe ik kunt vasthouden, zonder in gedachten af te dwalen naar externe prikkelingen, hoe beter je jou de nieuwe zijnstoestand zult memoriseren. Deze stap is er volledig op gericht op het ‘worden’ van je nieuwe ideaal in jouw dagelijks bestaan!

Neem na enkele weken oefenen tijd voor zelfbespiegeling. Als je de gewijzigde staat van lichaam en geest de hele dag handhaaft dan moet er iets anders in jouw leven zichtbaar worden. 

Geniet van jouw verheerlijking! XXXX

 

LOVE YOUR 5 ELEMENTS

De Chinese geneeskunde is van oudsher gebaseerd op de ontwikkelingen en bewegingen in de natuur. Ze beklemtoont de holistische benadering waarin alles een oorzaak heeft alsook een gevolg. Zoals je een ontstaan, een groei, een bloei, een verval en een nieuw begin erkent in de natuur en dus ook doorheen de seizoenen (zie verder), zo zie je deze evolutie ook in de mens en in hun lichaamscellen.

Laten we eens een kijkje nemen in de natuur en diens creërende cirkel.

We starten bij HOUT; deze zorgt in de natuur voor bloei en ontwikkeling van bossen. Met hout wakker je VUUR aan. De assen van het vuur voeden de AARDE. De mineralen uit aarde vormen METAAL. Op zijn beurt trekt metaal WATER aan. En uiteindelijk voedt water opnieuw de bossen en het HOUT.

DE CIRKEL IS ROND!

Je krijgt een beter zicht op de natuurfenomenen als we de seizoenen erbij nemen. Merk op hoe wij als mens op dezelfde manier evolueren doorheen de seizoenen.

HOUT zorgt voor groei en ontwikkeling in de LENTE. Planten en bomen groeien naar boven met een stuwende kracht.

In de mens geeft deze hout-energie de kracht om ideeën uit te werken, zich te ontwikkelen en te groeien. Ze geeft vermogen en moed om te organiseren en plannen uit te voeren. Wordt deze energie belemmerd dan ontstaat er druk, irritatie en boosheid.

In de ZOMER staat de natuur het meest in bloei door warmte, licht en drukte. Het element VUUR heeft hier een opvlammende en uitbundige kracht.

In de mens zorgt deze energie voor enthousiasme, plezier, de trots om te kunnen laten zien wie je bent en wat je doet en hiervan te kunnen genieten. Teveel vuur zorgt daarentegen voor overenthousiasme en hitte.

 

De AARDE heeft dankzij de zomer een vruchtbare bodem en zorgt voor voeding, transformatie en transport. Tijdens de NAZOMER erkennen we in de natuur een overgang.

Voor de mens heeft deze aarde-energie te maken met gronden en het bewust in contact zijn met jezelf. Voeden speelt ook een belangrijke rol; zowel geestelijke als lichamelijke voeding. Je kan dan beter voor jezelf en voor anderen zorgen. Heb je te weinig aarde-energie dan ga je je zorgen maken en piekeren.

METAAL zorgt in de natuur voor het bewaren van wat essentieel is en het loslaten en afvoeren van wat niet meer nodig is. Tijdens de HERFST vallen de bladeren en bewaart de grond wat voedzaam is en de rest vloeit af.

Wij als mens hebben de kracht om het verleden los te laten, om afscheid te nemen en op te ruimen en plaats te maken voor nieuwe dingen. Hebben we hier moeite mee dan ontstaat verdriet en melancholie.

WATER is kalm en woest. In de WINTER zal het meer regenen en valt er ook sneeuw. We treden een rustige periode in waarin de natuur maar wij ook als mens volharden. Water stroomt flexibel om obstakels heen maar bereikt altijd zijn doel. De kracht van water brengt echter ook vrees, onzekerheid en angst met zich mee. 

 

In ons lichaam en onze emoties erkennen we dus dezelfde cyclus als in de natuur.

De elementen onderling steunen elkaar indien de energie in een bepaald element gebrekkig aanwezig is. Indien er echter geen reserves meer zijn dan kunnen er klachten en ziektes ontstaan, zowel psychisch als fysisch. 

Belangrijk is dus te achterhalen waar de reserves laag zijn en wat je kan doen; welke krachten je kunnen dienen om je energie in balans te houden.

Aarde heeft alles te maken met voeding. Net als in de natuur stimuleert de milt – samen met de maag- het verzamelen, verwerken en vervoeren van voedsel.

De ademhaling wordt geregeerd door de longen. Ademen is een schakel tussen binnen- en buitenwereld, tussen bewustzijn en instinct, tussen leven en dood. Samen met de longen vormen onze huid en de dikke darm dezelfde metaal-energie.

Aarde en metaal, of voeding en zuurstof zorgen dus voor levenskracht. Ze bepalen jouw energiereserves. Water daarentegen krijg je reeds mee als je geboren bent. Deze energie bewaar je in je nieren en het levert jou de vonk om nieuwe energie aan te maken uit eten, drinken en zuurstof. Onze lever zorgt dan weer voor de energiestroom en lost eventuele blokkades op.

Tot slot zal ons hart er de laatste hand opleggen. De vuur-energie in ons hart werkt als een pomp voor de stuwende kracht zodat diens energie tot in onze vingers en tenen komt.

Ons energetisch systeem bevindt zich tussen het zenuwstelsel en de bloedsomloop en is hiermee dus telkens verweven. Omdat energie ook emoties draagt en meevoert kunnen er  fysieke en niet-fysieke klachten ontstaan.

 

LOVE YOUR 5 ORGANS

MILT – AARDE

Eten en drinken zorgen voor 60 % van je energie. De rest komt uit zuurstof. Aarde-energie biedt jou dus niet alleen ‘meer’ energie maar je aarde-element gaat deze ook doorsturen naar andere elementen-organen in je lichaam. M.a.w; alle organen zijn afhankelijk van het goed functioneren van je aarde-element! Zoals het zich in de natuur voordoet waarin aarde alles opneemt wat erop valt, dieper verwerkt en opnieuw een nieuwe vruchtbare voedingsbodem creëert ; zo gebeurt dit ook in ons lichaam. Onze milt en maag zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en vervoeren van voeding(smiddelen).

LICHAMELIJK

Van belang is dat je een optimale spijsvertering beoogt zodat de QI – je levensenergie – verder zijn werk doet naar de andere levensorganen. In vele drukke gezinnen met kleine kinderen is etenstijd een moment van chaos, irritatie en stress. Als moeder wil je dat je kids voldoende en tijdig eten maar onderling zijn er spanningen tussen de kinderen en lusten ze vaak niet alles van jouw kookkunsten. Je mag dan nog zelf heel gezond leven, voldoende sporten en zorgen voor een gezonde voeding aan tafel. Mogelijks geraak je heel vermoeid en uitgeput omdat je spijsvertering niet voldoende zijn werk kan doen indien je zelf boos en geïrriteerd bent tijdens je eetmaal en erna.

Is dit herkenbaar dan eet je beter nadat je kinderen van tafel zijn 😉

Niet alleen de sfeer waarin je eet maar ook HOE je eet, namelijk het kauwen, slikken en speekseltoevoer hebben een invloed op jouw spijsvertering.

MENTAAL

Het aarde-element speelt ook een belangrijke rol bij geestelijke voeding en het denkproces. Wanneer je een nieuw idee krijgt, dan verwerk je dit, je denkt erover na, de bruikbare delen worden eruit gehaald, de niet-bruikbare delen worden afgevoerd. Als het transformatie- en transportproces in je hersenen goed verloopt dan voel je je rustig, ervaar je rust in de geest, ben je kalm en stabiel in het denken. Je hebt heldere inzichten en een goed verstand. Je concentratie is goed en je krijgt geregeld nieuwe ideeën.

De kracht van je centrum, de zwaartekracht speelt een invloed op de psyche van de mens. Het maakt dat je geaard bent, tevreden bent, met beide voeten op de grond staat, vol vertrouwen in je eigen centrale kracht bent. je voelt je lekker in je vel; letterlijk en figuurlijk.

 

DISBALANS

Vocht en damp zijn schadelijk voor de milt-energie. Heb je te maken met veel vocht in je huis of neem je gemakkelijk vochtproducerende voeding binnen zoals koemelk, vet en suikers dan gaat je aarde-element verzwakken.

Wil je afslanken dan doe je er beter aan om niet koud en niet rauw te eten. Yoghurt en salades zijn dus niet zo goed als men denkt. Ze creëren veel damp in je lichaam en verzwakken je aarde-energie. Je kan beter een heerlijke warme soep eten. Bovendien vermijd je best koolhydraten zoals brood, pasta en rijst. Je drinkt best enkel NA het eten. En je bent beter met LAUW water dan met koud water!

Bij een zwak aarde-element gaat jouw denkproces vertragen of zelf haperen. Mogelijks maakt deze een ‘vertaalfout’ en lopen de signalen van fysieke en mentale voeding door elkaar! Je gaat soms eten wegens onvrede of ontgoocheling. De voeding die je opneemt is weinig bevredigend natuurlijk. Op dat moment komt het erop aan om even te bezinnen en je hersenen opnieuw te herprogrammeren. Je kan beter even innerlijk rusten dan een zak chips te verorberen. Het duurt even lang en je komt er beter uit 😉

De oefening waarin we onze PC-spier gaan aantrekken en de energie naar boven brengen tot in je kruin is de perfecte aanleiding om opnieuw te gronden, je centrum te vinden en je denkproces nieuwe energie in te blazen.

ADVIES

Zelfzorg is het beste advies om jezelf en dus je aarde-element te versterken; Neem tijd om te eten, neem tijd om te rusten , neem tijd om na te denken. Gezond eten, gezond bewegen, dansen, masseren en mediteren zijn onmisbaar voor een harmonieus leven.

De boomoefening is een eerste goede intentie om opnieuw evenwicht te vinden en te gronden van zodra je een wankel moment invoelt.

De oefening waarin we onze PC-spier gaan aantrekken en de energie naar boven brengen tot in je kruin is de perfecte aanleiding om opnieuw je centrum te vinden en je denkproces nieuwe energie in te blazen.

ZELFZORG is opportuun om ook te kunnen zorgen voor anderen. Jij bent zelf een voorbeeld voor de anderen!

 

HUISTAAK

Ga eens na wat het met je doet als je op 1 week tijd:

 

  • 1 uur zalig in een warm bad geniet en wegdroomt met kaarsjes en muziek
  • 1 uur een massage boekt bij de wellness
  • 1 uur lang eruit trekt voor zelfbeminning / zelfbevrediging

LONGEN – METAAL

De longen halen uit zuurstof wat essentieel is voor ons lichaam en voeren af wat niet nuttig is. Ze zijn voor 40% verantwoordelijk voor onze levenskracht. Gezonde longen zijn dus cruciaal, maar nog meer is een gezonde ademhaling belangrijk om jouw organen vitaal te houden. Vooral de uitademhaling dient aandacht te krijgen want hiermee ga je alles wat je niet nodig hebt uit je lichaam verdrijven. Bewuster ademhalen kan je zenuwstelsel dus enorm beïnvloeden.

De huid ademt mee met de longen. Door het openen en sluiten van de poriën neemt de huid zuurstof op en worden zweet en gifstoffen afgescheiden. Bovendien maakt de werking van je dikke darm deel uit van je metaal-energie. Een dagelijkse ontlasting is noodzakelijk voor de afvaluitscheiding. Hoest, astma, chronische verkoudheden, een zwakke stem duiden op een disbalans in de longenergie.

MENTAAL

We dienen op tijd ons te bezinnen, ons naar binnen te trekken, te cocoonen om ons voor te bereiden naar een nieuw kantelpunt in ons leven of gedurende het herfstseizoen doorheen een kalenderjaar. De metaalenergie geeft jou zin voor focus om te kijken wat je reeds allemaal gedaan en bereikt hebt. Om eventueel zaken op te ruimen, dingen los te laten en afscheid te nemen van nutteloze energiezuigers. Je maakt tijd voor je innerlijke wijsheid en ruimte vrij voor persoonlijke ontwikkeling. Een afscheidsritueel of een brief schrijven zijn mogelijkheden om teleurstelling en verdriet te verwerken.

Het loslaten, afscheid nemen gaat gepaard met melancholie en verdriet.

Metaal is het element dat continu bezig is met de communicatie tussen binnen en buiten; het geeft jou het vermogen om te communiceren en te verbinden met de buitenwereld. Hierdoor zal je leven warmer en sociaal zijn in plaats van eenzaam en teruggetrokken. 

Indien je een gezonde metaal-energie hebt dan heb je ook een goed afweermechanisme tegen de vervuilende energie van anderen. Je hebt een gezonde dosis aan eigenwaarde. Je kan ook makkelijk vergeten en vergeven wat er in het verleden gebeurt is.

Ga je anderzijds jezelf intens terugtrekken, kan je geen afscheid nemen van belemmerende overtuigingen dan word je onbuigzaam en loop je vast in patronen

LICHAMELIJK

Klachten op de longen, de huid, de darmen wijzen op een disbalans in je metaalelement. Droogte zorgt ervoor dat je lichaam innerlijk en uiterlijk uitdroogt. Bovendien geraak je snel vermoeit door iemand anders. Het lijkt erop dat iemand zich spontaan komt up- en downloaden bij jou. Je energie-level gaat pijlsnel naar beneden zonder iets te doen. Vaak zijn het mensen die negatief zijn ingesteld of zelf ook een disbalans vertonen. Mogelijk kan je hen niet uit je buurt houden, dan dien je je ertegen te beschermen! Een vaste gronding en een goede uitademhaling kunnen jou hier steevast helpen.

ADVIES 

Bewust gronden en diep in de buik ademen, een rechte houding aannemen, jezelf masseren (gezicht + lichaam), een mineraalbad nemen, jezelf continu openstellen voor kleine veranderingen, opruimen en ordenen (huis + hoofd + computer), bezinnen en mediteren zijn de beste tips om jouw metaalenergie opnieuw op peil te brengen. 

Het meditatieplan van Joe Dispenza hierboven is de ultieme manier om jouw metaalelement opnieuw gezond te maken.

 

HUISTAAK

Naast de 4 stappen – meditatie kan je jouw METAAL – element rechtstreeks gaan uitdagen door open te staan voor rechtstreekse VERANDERING!
Daag jezelf eens uit in al jouw overtuigingen en gewoontes:
– Schrijf eens een tijdje links
– Ontbijt eens een tijd wanneer je nooit ontbijt
– Doe eens veel motiefjes aan indien je vaak eenzijdig gekleed bent
– Kleed je eens heel gewoon terwijl je naar een chique feest moet
– Maak eens pastinaak klaar ipv worteltjes
– Lees eens een boek die je nooit zou lezen
– Boek eens een reis naar Noorwegen indien je altijd naar Spanje of Italië gaat
– Ga eens alleen op terrasje zitten en start bewust het gesprek met een vreemde
– Zeg eens HALLO tegen iedereen die je tegenkomt
– Doe eens mee met een karaoke 😉
– Nodig iemand uit die je echt niet licht en check eens of er toch een match is
– Doe eens iets gek; iets dat je nooit zou doen!
– Neem eens de panoramische route naar het werk!
– Indien je niet voor judo bent, doe dan eens judo !
– Indien je niet van voetbal houdt; ga dan eens voetballen met je beste vriend
– Indien je altijd links in bed ligt; ga eens rechts liggen!
– Indien je altijd onderaan ligt; voel een aantal keer in hoe het ‘on top’ is
– Al ooit als eerste op de dansvloer gegaan? Doe het de volgende keer!
– Is met de motor rijden niets voor jou ? Doe het eens !
– Is kantklossen niets voor jou ? Doe het eens !
– Nog nooit naar de sauna willen gaan? Doe het eens !
– Nog nooit naakt gezwommen ? Doe het eens !
– Jouw ambetante baas nog nooit gewezen op z’n fouten? Doe het eens, maar vriendelijk 😉
Zeg JA tegen verandering ! Kom uit je comfortzone en verleg je grenzen!
Ow en dit heeft niets te maken met ; yes I can ….. dit heeft alles te maken met ;
YES I DO

NIEREN – WATER

Je nieren vormen als het ware jouw energie-reservoir op lange termijn maar ook op momenten van ziekte en zorgnood. Water levert de vonk om nieuwe energie aan te maken. Water-energie is de voedingsbodem om te groeien, om te ontwikkelen en vitaal te zijn. Tevens is vruchtbaarheid afhankelijk van deze energie.

MENTAAL

Water geeft aan de longen de energie om in te ademen. Nieren controleren de ontvangst van levensenergie. Het is de oorsprong van al het leven maar tegelijk biedt het ook een overgang naar nieuwe stappen, richtingen, mogelijkheden wanneer je rust, slaapt of droomt. Het heeft een creërende functie en een zeker aanpassingsvermogen om met de stroom mee te gaan. Bovendien draagt ze een oerkracht en wilskracht tot overleven in de winter. 

LICHAMELIJK

Ook merg wordt aangemaakt met waterenergie. Merg is niet alleen het basismateriaal voor beenmerg, botten en ruggenmerg maar ook voor de hersenen, tanden, oren en haren. Bovendien zorgt onze waterenergie dat plassen, spermaproductie en ejaculatie goed verloopt.

SEKSUEEL

Waterenergie valt dus niet te scheiden van onze seksuele energie. Vruchtbaarheid, voortplanting, libido, potentie worden immers allemaal aangestuurd door deze energie. Water is onze seksuele oerkracht die wordt aangevuld en verfijnd door vuur. Wist je dat 25% van je seksuele energie kan worden aangemaakt in jouw rechternier?

DISBALANS

Indien je water-energie niet gezond is kan je verzwakkingsklachten vertonen en slapheid. Jouw vitaliteit daalt als geen ander. Je kan lage rugpijn vertonen en last aan de knieën. Burnout, zwakke seksualiteit, innerlijke onrust, oorklachten, blaas- en prostaatproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, nadruppelen , vroegtijdige zaadlozing, astma, hoesten, haaruitdroging zijn mogelijke klachten indien je water-energie niet in balans is.

Indien je helemaal in een tekort geraakt vertoon je tekort aan wilskracht en aanpassingsvermogen wat kan leiden tot psychische stoornissen, waanzin, paranoia en zelfmoordneigingen.

ADVIES

Het beste advies is een STILTE moment inschakelen waarin je kan LUISTEREN wat jouw lichaam te vertellen heeft. WAAAAAATTTTT ????? Stilte dat is niets voor mij…. hoor ik je zeggen. Toch is het de ENIGE manier om kalm te worden. Naast LICHT is STILTE de beste en PURE vorm van GENEZING. Je dient de veiligheid opnieuw in jezelf te zoeken en die vindt je het best in stilte. Jouw lichaam zal signalen geven wat op dat moment het best is voor jou. Maak je hoofd vervolgens leeg, adem goed en je bent klaar voor een meditatie. Of je die dan doet of niet …. zowieso geeft jouw lichaam reeds informatie in de stilte ;-).

Je kan in die stilte alvast kort even tijd nemen om de volgende vragen te stellen;

– Wie ben ik ?

– Wat wil ik ?

– Wat is goed voor mij ?

 

HUISTAAK

Jouw nieren zijn een bron van zachtheid en kalmte. Jouw bijnieren daarentegen zijn de regulator van stressbestendigheid. Wanneer je stress ervaart zullen jouw bijnieren extra cortisol aanmaken. Wanneer je opgewonden bent maakt je bijniermerg extra adrenaline aan.

Je kan dus over-exited gaan worden of in pure angst geraken indien de regulatie belemmerd wordt door uitputting, lichamelijke of emotionele obtakels.

Ga dan lekker even rusten; het is jouw enige overlevingsstrategie op dat moment! Ga even zitten en sluit je ogen, en maak deze zacht (cfr innerlijke krachtmeditatie).

Leg vervolgens je handen op je nieren (op je lenden achteraan) en maak je nieren warm. OP deze manier ga je rechtstreeks in kalmte en verzachting. ADEM dan ook in die nieren en LUISTER ernaar! Breng jouw gehoor RECHTSTREEKS in contact met je nieren! Je zal merken hoe snel je opnieuw ‘gereguleerd’ geraakt 😉

HOUT – LEVER

Door te ademen, te drinken en te eten ga je jouw energie aanvullen. Onze Aarde-energie verwerkt deze tot levensenergie. Water zorgt voor het vonkje die dit alles mogelijk maakt. Nu is het belangrijk dat de energie goed blijft stromen, bovendien in de juiste richting stroomt en dat we geen obstakels kennen. Onze lever zorgt voor de bloedstroom en de bloedsomloop; ze voorkomt blokkades of ruimt ze uit de weg.

Onze Hout-energie start na een periode van rust een nieuwe cyclus van ontwikkeling en groei. Wanneer je gaat slapen keert je bloed opnieuw naar de lever en wordt deze gereinigd en ontgiftigd; wanneer je actief bent stuurt de lever het bloed naar je spieren en je pezen om deze te voeden. De lever reguleert bovendien het bloedvolume en de bloedkwaliteit. Ze wordt bijgestaan door je galblaas die zorgt voor de opslag en scheiding van gal. Gal breekt bv vetten af zodat deze via de darm in het lichaam kunnen worden opgenomen.

Jouw ogen en nagels zijn verwant met de lever. Zij geven rechtstreeks aan hoe goed het gesteld is met de lever en de galblaas.

MENTAAL

 Is je hout-energie in balans dan ben je ondernemend en creatief in je uitvoering. Het biedt jou tevens een goede coördinatie en planning. Je hebt de kracht en de moed om je levensplannen uit te voeren en vorm te geven ondanks mogelijke tegenslagen. Een goed gevoel voor humor heb je ook te danken aan een gezonde houtbalans. Coördinatie heeft ook te maken met een goede samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft. Dan is er een goed evenwicht tussen gevoel en denken en tussen analytisch denken en intuïtie.

Je kan bovendien zeer goed samenwerken met anderen en aftoetsen of hun inbreng jullie samen naar een win-win situatie brengt. Je onderzoekt hoe je jouw persoonlijke ontwikkeling kan upliften door te groeien met anderen of te leren van anderen.

Wanneer de hout-energie echter in zijn groei wordt belemmerd dan voel je irritatie, boosheid of zelf woede.

LICHAMELIJK

Ontregeling in menstruaties, jeuk, acne, huiduitslag zijn gevolgen van belemmeringen op de leverenergie. Gewrichtspijnen ter hoogte van de nek en de schouders ook. Hoofdpijn, krampen, rusteloze benen, een gespannen middenrif, spanningen op de borst passen in dit rijtje.

Hout is gevoelig aan warmte. Je kan best de hittezon en warme plaatsen vermijden in geval van onevenwicht; bovendien kan je snel verkouden geraken. Alcohol, tabak en pikante kruiden zijn uit den boze! Ga liever ontgiften met thee of zachte kruiden. Lauw water met vers citroensap is de beste detox !

DISBALANS

Wanneer je hout-energie niet meer in balans is voel je een stagnatie op alles of een verval; je wordt depressief omdat je dat creërend vermogen niet meer waarneemt. De weg naar alcohol, drugs of shoppen ligt helemaal open waardoor je de disbalans nog meer gaat voeden. Eten en boosheid gaan niet samen! Wanneer je net gegeten hebt en je wordt kwaad dan zal de lever de opname van energie uit de voeding blokkeren. Een paar uur later kan boosheid de darmen aanvallen omdat de energie stilvalt met buikpijn tot gevolg.

ADVIES

Minder stressen en jezelf opjagen. Creatief bezig zijn, jouw dromen stapsgewijs waarmaken, maak ‘smorgends je dagplanning en voer het uit.

Sporten en zweten zijn goed indien je hout-energie niet in balans is maar, let op want te hevig bewegen is dan ook weer niet goed omdat je dan grenzen kan overschrijden. De beste keuze is dansen – jawel 😉 – omdat dit dan ook leuk is en geen frustraties of irritaties veroorzaakt.

Kwa voeding verbeter je de lever met bladgroenten zoals spinazie, andijvie, boerenkool, rucola, peterselie en het blad van de paardenbloem.

Door oogtraining ga je jouw zicht en ook je hout-energie verbeteren. Wanneer je bv kijkt en je focust afwisselend op een object dichtbij en vervolgens een object op 5 meter verwijderd dan ga je jouw zicht trainen. Een tweede oefening is bijvoorbeeld naar de klok kijken en je focussen op de uren; zo kan je in wijzerzin en in tegenwijzerzin het uur letterlijk gefocuset aflezen. Oogmassage werkt ook; hier ga je jouw ogen ontspannen en met je vinger jouw oogbol masseren via je ooglid naar onderen langs je ooghoek en langs onderen naar de andere ooghoek en zo weer naar boven. Zorg wel voor propere vingers !

 

 

HUISTAAK

Vriendelijkheid draagt bij tot persoonlijke en sociale groei.

Wanneer je voortaan iemand vastpakt waarmee je het goed meent, open dan je hart en je navelregio, adem in de knuffel en voel dan nog eens wat vriendelijkheid voor jou betekent! 

Indien je de energiestroom nog niet goed invoelt train hier dan op met je geliefde en doe het vervolgens ook bij al je vriendinnen en lieve mensen in al  jouw kringen.

Voel je in dat je iemand toch liever wat op afstand houdt ga dan ook niet knuffelen en doen alsof want zowel jij als die persoon voelt die onzekere energie. Indien je toch ‘beleefd’ moet doen geef dan gewoon een afstandelijke maar goed bedoelde vriendelijke zoen. 

Het blijft immers voor jou belangrijk dat JIJ vriendelijk bent. Je hoeft je daarom nog niet ‘open’ te stellen. Je kan perfect jouw energie bewaren en beschermen. Je hoeft niet meteen je hart open te stellen voor iemand maar je kan je buikgevoel (waar dan ook de lever zit) zachtjes openen voor onbekenden en aftoetsen of er een match is, of er potentie is voor vriendschap.

HART – VUUR

Het vuur in je hart legt de laatste hand op jouw levensenergie en zorgt ervoor dat je hart je bloed doorheen alle zenuwen, weefsels en spieren in je lichaam loodst.

Het vuur-element in jou beïnvloedt je vrolijkheid, jouw plezier en je genot op mentaal, lichamelijk en seksueel niveau.

MENTAAL

Indien je vuurelement gezond is kan jij je jezelf goed uitdrukken. Je hebt gezonde interesses en behoefte aan meer inzicht en kennis. Je hebt een helder hoofd en kan helder denken. Je voelt je innerlijk en emotioneel in balans. Je erkent en accepteert wie je bent en hoe je leeft en dat maakt je heel blij. Je bent heel goed verbonden met je tong. Vanuit een open hart kan jij via je tong jezelf duidelijk en helder maken. 

Het hart op de tong dragen.

Waar het hart van vol is, loopt de mond van over

LICHAMELIJK

Goed vuur zorgt voor een goed slaapritme zonder veel dromen en nachtmerries. Je hebt een rustige en voedende slaap. Overdag voel je je energiek en levenslustig.

SEKSUEEL

Vuur geeft warme aan water zodat het kan stomen naar boven waar het vuur (het hart) weer kan dempen, zodat het niet te hard brandt.

Wanneer je de liefde bedrijft zijn je water en vuur- element heel nauw met elkaar verweven en bovendien in volle glorie. Jouw nieren en hart zijn rechtstreeks verbonden met elkaar en stimuleren elkander. Tijdens het vrijen komt er heel veel stoom vrij – zowel mentaal, lichamelijk en seksueel. De stoom die je creëert werkt helend op de 3 niveau’s.

DISBALANS

Indien je vuurelement niet gezond is krijg je slaaptekort, hartritmestoornissen, duizeligheid, concentratiestoornissen, spraakproblemen (stotteren, dyslexie, haperen, teveel praten en ratelen) en een verstoring op vlak van je seksualiteit (moeite met intimiteit, overgave, orgasmes).

ADVIES

Om je vuurelement opnieuw te stimuleren is CIRCULATIE essentieel. Jouw bloed dient zich beter te circuleren. Maar ‘teveel’ is ook weer niet goed. Ga niet als een zot gaan sporten. Rustig bewegen zoals dansen is ideaal. Ga nadien en zeker s’avonds mediteren en tot rust komen voor een goed slaapritme.

Koffie, roken en alcohol zijn een domper op je vuur en water-element. Ook knoflook, gember en pepers. 

Drink liever lauw water met verse citroensap!

Je kan je vuur-element rechtstreeks opkrikken door te lachen. Boots desnoods de slappe lach na, kijk naar komische films, volg leuke comedians en lach telkens naar jezelf wanneer je in de spiegel kijkt!

Doe het eventueel wat rustiger aan op je werk en geniet van kleine en grote dingen. Doe eventueel dagelijks een dankbaarheidsritueel waarin je ‘s avonds opsomt waarvoor je dankbaar bent. Maak het grootser door jezelf dagelijks te verwennen om die en die reden.

Je zal meer plezier beleven en dit ook uitstralen naar jezelf en naar anderen.

 

HUISTAAK

VREUGDE ervaar je wanneer je geniet van kleine dingen. Je kan deze ook groot maken! Ga in het gras liggen wanneer het lente is, in het zand wanneer het zomer is, in de bladeren wanneer het herfst is en in de sneeuw wanneer het winter is!

SLUIT je OGEN

– Stel je voor waar je heel gelukkig van wordt; visualiseer het moment alsof het zich voor jou afspeelt. Maak het groots, maak het echt.

LACH ernaar en maak je glimlach intenser. Ervaar en neem waar wat precies jou zo gelukkig maakt in deze verbeelding.

VIDEO over positieve energie – cirkel : spiralen in de organen

Inspiraties

Ervaar en leer hoe je vanuit verschillende energieën een beter inzicht krijgt in jezelf, je lichaam, je relatie, je gezin en jouw seksualiteit. Per thema vind je hier onderaan een 4 of 5 tal inspiratiesessies. KLIK op de TITEL om naar de bijhorende video te gaan of volg ons wekelijks via de facebook Love Travel Dance – academy waarin je je GRATIS lid kunt maken.

Examenstress

Examenstress

Seksuele opvoeding

Seksuele opvoeding

Tantra: uitwisseling seksuele energie

Tantra: uitwisseling seksuele energie

Vrij met water en vuur

Vrij met water en vuur

Zeg JA

Zeg JA

Omarm je innerlijke moeder !

Omarm je innerlijke moeder !

Killing me softly

Killing me softly

TRAINING Sensuele Energie

TRAINING Sensuele Energie

Sex is a sacred art

Sex is a sacred art

Sensuele energie en emoties

Sensuele energie en emoties

Grootste voorwaarde

Grootste voorwaarde

Inner Freedom !

Inner Freedom !

Relationele groei begint bij jezelf!

Relationele groei begint bij jezelf!

Relationele energie bepaalt 80% van je dag

Relationele energie bepaalt 80% van je dag

Moeheid en vermoeidheid

Moeheid en vermoeidheid

Persoonlijke vrijheid en geluk

Persoonlijke vrijheid en geluk

Thoughts become things

Thoughts become things

Samen in balans

Samen in balans

In balans met het universum

In balans met het universum

HOE breng je energie in balans ?

HOE breng je energie in balans ?

ENERGIE IN BALANS

ENERGIE IN BALANS

Kwetsbaarheid is de sleutel tot verbinding

Kwetsbaarheid is de sleutel tot verbinding

Lichaamsbeeld en lichaamsliefde

Lichaamsbeeld en lichaamsliefde

De kracht van ons aanbod

De kracht van ons aanbod

Dans jezelf in balans

Dans jezelf in balans

Lichamelijke energie

Lichamelijke energie

Belangrijk in een relatieconflict

Belangrijk in een relatieconflict

Wat zijn jouw hoogste waarden?

Wat zijn jouw hoogste waarden?

De man (in ons)

De man (in ons)

Mannelijke energie

Mannelijke energie

Sensitief zijn

Sensitief zijn

Hoe verbinden met je vrouwelijke energie

Hoe verbinden met je vrouwelijke energie

De invloed van onze cyclus

De invloed van onze cyclus

8 maart : internationale vrouwendag

8 maart : internationale vrouwendag

Yin energie

Yin energie

YinYang balans

YinYang balans

The Best of Breasts

The Best of Breasts

In contact met je erotische energie

In contact met je erotische energie

Balans in bed !

Balans in bed !

Innerlijke kracht helpt jou om angsten te overwinnen

Innerlijke kracht helpt jou om angsten te overwinnen

Voed jouw innerlijke kracht !

Voed jouw innerlijke kracht !

Innerlijke kracht; jouw thuisbasis

Innerlijke kracht; jouw thuisbasis

Luister naar de stem van het kind

Luister naar de stem van het kind

Samengestelde gezinnen; een complex gegeven

Samengestelde gezinnen; een complex gegeven

Familieruzies

Familieruzies

Leer jij ook veel uit je family vibes?

Leer jij ook veel uit je family vibes?

Welke orgasmes voelen voor jou het leukst?

Welke orgasmes voelen voor jou het leukst?

BodyMindSoul in balans

BodyMindSoul in balans

Tips rond masturberen

Tips rond masturberen

Hoe houden we de vonk erin?

Hoe houden we de vonk erin?

Liefde is geven en nemen; seks ook ?

Liefde is geven en nemen; seks ook ?

Hoe versterken we onze sensuele energie?

Hoe versterken we onze sensuele energie?

Algemeen welzijn versus seksueel welzijn

Algemeen welzijn versus seksueel welzijn

Relationele versus sensuele energie

Relationele versus sensuele energie

Sensuele energie: ontwaken en bewustzijn

Sensuele energie: ontwaken en bewustzijn

Ontmoet de ont-moeting

Ontmoet de ont-moeting

Omgaan met frustraties

Omgaan met frustraties

Erkennen en versterken

Erkennen en versterken

Bewustzijn en fases

Bewustzijn en fases

Voel waar energie zich verbindt

Voel waar energie zich verbindt

Creëer jouw energie

Creëer jouw energie

Transformeer jouw energie

Transformeer jouw energie

Erken jouw persoonlijke energie

Erken jouw persoonlijke energie

Wees bewust van jouw persoonlijke energie

Wees bewust van jouw persoonlijke energie

Love Travel Dance

Blijf op de hoogte!

Meld je aan om alle nieuwigheden over Love Travel & Dance in je mailbox te ontvangen.